ALLA STUDERANDEFÖRMÅNER
FRÅN SAMMA STÄLLE

Frank samlar Finlands bästa studerandeförmåner till denna sida. De gäller både gymnasiestuderande, yrkesstuderande och högskolestuderande. Så här fungerar det:

1. HITTA EN INTRESSANT FÖRMÅN

2. VISA STUDIEKORTET I BUTIKEN ELLER LOGGA IN TILL FRANKS NÄTTJÄNST

3. SPARA PENGAR

Stäng

För att få full tillgång till Franks studierabatter måste du registrera dig hos denna webbtjänst. Registreringen innebär inte beställande av studiekort.

För att kunna registrera dig måste du vara en närvaroanmäld studerande och medlem i din egen studentkår, vilket granskas automatiskt varje gång du loggar in.

ELLER LOGGA IN

Stäng
Stäng