MEDLEMSKAP I STUDENTKÅR

För att kunna registrera dig hos Frank måste du vara en närvaroanmäld studerande och medlem i din egen studentkår. Nedan hittar du instruktioner om hur du kan bli medlem.

Gymnasiumstuderande

Du måste vara en medlem i Finlands Gymnasistförbund rf. Om du inte är medlem än, kan du bli en medlem här.

Yrkesskolestuderande:

Du måste vara en medlem i Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki. Om du inte är en medlem än, kan du bli en medlem här.

Universitetsstuderande:

Du måste vara en närvaroanmäld studerande på din universitet och ha betalt studentkårs årsavgift.

Obs. TTYYs och Tamys medlemmar kan inte ännu utnyttja Franks förmåner på nätet.

Yrkeshögskolestuderande:

Du måste vara en medlem i din studentkår. Om du inte är en medlem än, kan du bli en medlem på din studentkårs webbsida.

Obs. För tillfället medlemmar av följande studentkår har tillgång till Franks förmåner: ASK, COPSA, O'Diako, HAMKO, HELGA, HUMAKO, JAMKO, KAAKKO, KAMO, LAMKO, Laureamko, METKA, Novium, PolAmk, RotKo, OSAKO, POKA, SAIKO, SAMMAKKO, SAMO, SAVOTTA, SkÅHla, TUO, VAMOK.

Stäng

För att få full tillgång till Franks studierabatter måste du registrera dig hos denna webbtjänst. Registreringen innebär inte beställande av studiekort.

För att kunna registrera dig måste du vara en närvaroanmäld studerande och medlem i din egen studentkår, vilket granskas automatiskt varje gång du loggar in.

ELLER LOGGA IN

Stäng
Stäng